|

PISUARŲ ĮRANGOS VALDYMAS


Pisuarai „antero“ ir „lema“ yra visa tai, ko reikia viešųjų tualetų prižiūrėtojams: kokybiškas, tačiau taupantis vandenį nuplovimas, paprastas valymas bei priežiūra ir įrangą pagal poreikį valdanti elektroninė sistema.
Intelektuali elektroninė sistema gali veikti skirtingais režimais: plaunama kas kartą pasinaudojus pisuaru arba nustatytu periodiškumu. Taip pat galima rinktis 0,5 arba 3 litrus nuleidžiamo vandens. Jei pisuaras nenaudojamas ilgai, numatyta jį plauti kas 24 valandas higienai užtikrinti.
Įdiegta apsauga nuo persipildymo padeda papildomai apsisaugoti, jei užsikimštų nuotakas.

Stadiono režimas
Jei pisuaru naudojamasi dažnai, sistema automatiškai įjungia stadiono režimą, pagal kurio programą plaunama nepriklausomai nuo naudojimo. Sistema paleidžia vandenį užprogramuotu periodiškumu. Jei sistema nustato, kad per pertrauką tarp plovimų pisuaru nesinaudojama, ji vėl įjungia įprastinį režimą.

Hibridinis režimas
Jei sistema aptinka, kad pisuaru naudojamasi, jis plaunamas nustatytu periodiškumu, o ne kas kartą pasinaudojus. Galima rinktis vieną iš šešių periodiškumo verčių nuo 1 val. iki 12 val. Kiekvienai periodiškumo vertei galima priskirti tam tikrą nuleidžiamo vandens kiekį.

GLT modulis
Įdiegus papildomą modulį užtikrinama LAUFEN valdymo sistemos sąsaja su populiariomis pastatų valdymo sistemomis. Naudojant ją galima paleisti ir nutraukti plovimo operaciją, keisti leidžiamo vandens kiekį ir siųsti būsenos užklausas.

|