Pasirinkite savo šalį

DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKĄ

Šioje formoje pateikiamus duomenis apdoros įmonė BALTIJOS ŠALIŲ BIURAS, LAUFEN Nordic ApS, kurios informacija pateikiama toliau:

Įmonės pavadinimas: BALTIJOS ŠALIŲ BIURAS, LAUFEN Nordic ApS
Adresas: Užupio g. 30, LT-01203 Vilnius
Tel.: 8 5 215 3076
E. paštas: gdpr@laufen.net


Minėti duomenys bus apdorojami užklausų, kurias jūs galite pateikti per interneto svetainę, tvarkymo ir valdymo tikslais, jeigu suteikiate leidimą, ir rinkodaros pranešimų, kurie jums gali būti aktualūs, siuntimo tikslais. Teisinis šio apdorojimo pagrindas yra suteikti prašomą paslaugą ir, esant jūsų sutikimui, siųsti reklaminius pranešimus.

Gauti minėtus duomenis būtina, siekiant suteikti norimas paslaugas. Kitaip nebūtų galima sukurti jūsų, kaip kliento, santykio su „Laufen“. Kita vertus, perduoti duomenis elektroninėmis rinkodaros priemonėmis nėra būtina, siekiant išlaikyti minėtus sutartinius ryšius. Dėl jų nebus priimta jokių automatizuotų sprendimų, o apdorojimas bus vykdomas tik Europos Sąjungoje. Tik tos trečiosios šalys, kurioms BALTIJOS ŠALIŲ BIURAS, LAUFEN Nordic ApS yra teisiškai įsipareigojusi teikti duomenis, turės prie jų prieigą, kaip ir įmonės, kurioms gali būti suteikta teisė teikti įmonės vidaus valdymo paslaugas.

Asmens duomenys bus apdorojami tik tuo laikotarpiu, kai būtina, naudinga ir tinkama, o sutartiniams santykiams pasibaigus – bet kokiu atveju tik teisiškai reikalaujamu laikotarpiu. Santykiams pasibaigus, duomenys bus laikomi tik tais tikslais ir tik tuo laikotarpiu, kiek tai yra būtina, norint vykdyti taikomus teisinius įsipareigojimus, ir bus tinkamai užblokuoti. Tiksliau, jie bus užblokuoti ne ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiu, sutartiniams santykiams pasibaigus. 

Pagal sąlygas, nustatytas galiojančiuose teisės aktuose, galite pasinaudoti teisėmis prieiti prie savo asmens duomenų, juos pataisyti ir ištrinti, taip pat pareikalauti, kad jūsų duomenų apdorojimas būtų apribotas, paprieštarauti jų apdorojimui, papašyti juos perkelti arba atšaukti savo duotą sutikimą elektroniniu paštu gdpr@laufen.net. Be to, galite pateikti ieškinį Ispanijos duomenų apsaugos agentūrai arba atitinkamos šalies agentūrai.

DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKĄ

Šioje formoje pateikiamus duomenis apdoros įmonė BALTIJOS ŠALIŲ BIURAS, LAUFEN Nordic ApS, kurios informacija pateikiama toliau:

Įmonės pavadinimas: BALTIJOS ŠALIŲ BIURAS, LAUFEN Nordic ApS
Adresas: Užupio g. 30, LT-01203 Vilnius
Tel.: 8 5 215 3076
E. paštas: gdpr@laufen.net


Minėti duomenys bus apdorojami užklausų, kurias jūs galite pateikti per interneto svetainę, tvarkymo ir valdymo tikslais, jeigu suteikiate leidimą, ir rinkodaros pranešimų, kurie jums gali būti aktualūs, siuntimo tikslais. Teisinis šio apdorojimo pagrindas yra suteikti prašomą paslaugą ir, esant jūsų sutikimui, siųsti reklaminius pranešimus.

Gauti minėtus duomenis būtina, siekiant suteikti norimas paslaugas. Kitaip nebūtų galima sukurti jūsų, kaip kliento, santykio su „Laufen“. Kita vertus, perduoti duomenis elektroninėmis rinkodaros priemonėmis nėra būtina, siekiant išlaikyti minėtus sutartinius ryšius. Dėl jų nebus priimta jokių automatizuotų sprendimų, o apdorojimas bus vykdomas tik Europos Sąjungoje. Tik tos trečiosios šalys, kurioms BALTIJOS ŠALIŲ BIURAS, LAUFEN Nordic ApS yra teisiškai įsipareigojusi teikti duomenis, turės prie jų prieigą, kaip ir įmonės, kurioms gali būti suteikta teisė teikti įmonės vidaus valdymo paslaugas.

Asmens duomenys bus apdorojami tik tuo laikotarpiu, kai būtina, naudinga ir tinkama, o sutartiniams santykiams pasibaigus – bet kokiu atveju tik teisiškai reikalaujamu laikotarpiu. Santykiams pasibaigus, duomenys bus laikomi tik tais tikslais ir tik tuo laikotarpiu, kiek tai yra būtina, norint vykdyti taikomus teisinius įsipareigojimus, ir bus tinkamai užblokuoti. Tiksliau, jie bus užblokuoti ne ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiu, sutartiniams santykiams pasibaigus. 

Pagal sąlygas, nustatytas galiojančiuose teisės aktuose, galite pasinaudoti teisėmis prieiti prie savo asmens duomenų, juos pataisyti ir ištrinti, taip pat pareikalauti, kad jūsų duomenų apdorojimas būtų apribotas, paprieštarauti jų apdorojimui, papašyti juos perkelti arba atšaukti savo duotą sutikimą elektroniniu paštu gdpr@laufen.net. Be to, galite pateikti ieškinį Ispanijos duomenų apsaugos agentūrai arba atitinkamos šalies agentūrai.